Для налаштування доступу використаємо пакет mpd.

1) Налаштування ядра системи

Для роботи mpd необхідні наступні опції (з ядром GENERIC нічого робити не треба):

options NETGRAPH
options NETGRAPH_PPTPGRE
options NETGRAPH_IFACE
options NETGRAPH_SOCKET
options NETGRAPH_KSOCKET
options NETGRAPH_VJC
options NETGRAPH_PPP
options NETGRAPH_TEE

або підключати все вищезазначене у вигляді модулів (якщо модулі уже зібрані, як у дефолтному ядрі, то вони автоматично завантажаться в потрібний момент)

2) Налаштування маршрутизації

Використовуйте dhclient для отримання і встановлення таблиці маршрутизації , що пошируються сервісом DHCP.

3) Встановлення mpd

#cd /usr/ports/net/mpd5
#make install clean


4) Налаштування mpd

NAS_CONF - доменне ім'я серверу доступу (vpdn.univ.kiev.ua або bill.univ.kiev.ua) 
LOGIN - ваш логін
PASSWORD - відповідно, пароль
MPDUSER/MDPASSWORD - логін і пароль для адміністрування mpd

#ee /usr/local/etc/mpd5/mpd.conf

startup:
        set user MPDUSER MPDPASSWORD admin
        set console self 127.0.0.1 5005
        set console open
        set web self 127.0.0.1 5006
        set web open
default:
        load pptp_client
pptp_client:
        create bundle static B1
        set iface route default
        create link static L1 pptp
        set link action bundle B1
        set auth authname LOGIN
        set link max-redial 0
        set link mtu 1460
        set link keep-alive 20 75
        set link accept chap
        set pptp peer NAS_CONF
        set pptp disable windowing
#       open

якщо вам потрібно щоб з*єднання відбувалося одразу після запуску mpd - розкоментуйте останній рядок

#ee/usr/local/etc/mpd5/mpd.secrets

LOGIN       PASSWORD

4) Налаштування автозавантеження mpd та керування з'єднанням

для того, щоб mpd запускався разом із системою дописуємо в /etc/rc.conf наступний рядок:

 

#echo mpd_enable="YES" >> /etc/tc.conf 

 

якщо хочете запускати його лише вручну, то запуск відбувається командою:

 

#/usr/local/etc/rc.d/mpd5 forcestart

 

зупинка:

 

#/usr/local/etc/rc.d/mpd5 forcestop

 


керування з*єднанням відбувається або через веб-інтерфейс (http://127.0.0.1:5006), або по телнету (telnet 127.0.0.1 5005)
і там, і там при з*днання вас попросять ввести MPDUSER i MPDPASSWORD

щоб встановити з*єднання через телнет треба ввести:

 

link L1

open

відповідно, розірвати:

 

link L1

close